top of page

Bilimsel Program

7 Ekim 2021, Perşembe

  

17:00-17:45                 Açılış Töreni

     17:00-17:15             Gastrointestinal Endoskopi Derneği

                                      Yönetim Kurulu Başkanı

                                      Cengiz PATA

     17:15-17:30             Türk Gastroenteroloji Derneği

                                      Yönetim Kurulu Başkanı

                                      Birol ÖZER

     17:30-17:45             6. Gastrointestinal Endoskopi Günleri

                                      Kongre Başkanı

                                      Ümit AKYÜZ

17:45-18:00                 Gastroenterolojinin Geleceği

                                      Sedat BOYACIOĞLU

18:00-18:15                 Gastroenterolojinin

                                      Sorunları ve Çözümler

                                      Ömer ÖZÜTEMİZ

18:15-19:15                 Gastrointestinal Endoskopi'de Yenilikler

                                      Nurdan TÖZÜN, Murat TUNCER, Halis ŞİMŞEK

     18:15-18:35            Gastrointestinal Sistemde Güncel

                                      RF Ablasyon Uygulamaları

                                      Fatih Oğuz ÖNDER

     18:35-18:55            How About Endoscopic Advances in Diagnosis

                                      and Management Pancreatic Cancer

                                      Nirav THOSANI (McGovern Medical School at The University of Texas Health Science

                                      Center at Houston

     18:55-19:15            Endoskopik İşlemlerde Yapay Zeka

                                      Bilger ÇAVUŞ

19:15-20:15                 Uydu Sempozyumu 1 - Abdi İbrahim

                                      GÖRH Tedavisinde Yeni Bir Ajan: Neobianacid

                                      Filiz AKYÜZ, Cengiz PATA 

8 Ekim 2021, Cuma

09:00-10:00               Gastrointestinal Sistem Perforasyon ve Fistüllere Yaklaşım

                                    Kubilay ÇINAR, Kadir DEMİR, Hakan DURSUN

     09:00-09:20             Özefagus Perforasyonu ve Fistüllerin

                                      Endoskopik  Yönetimi

                                      Serkan ÖCAL

     09:20-09:40             Mide-duodenum Perforasyonu ve

                                      Fistüllerinin Endoskopik Yönetimi

                                      Alper YURCİ

     09:40-10:00             Kolon Perforasyonu ve Fistüllerin

                                      Endoskopik Yönetimi

                                      Göktuğ ŞİRİN

10:00-10:15                 Kahve Arası

10:15–12:15                Canlı Endoskopi - 1
                                      
Pankreatobiliyer Endoskopi

                                      Burhan ŞAHİN, Galip ERSÖZ, Fatih TEKİN

                                      

                                     Masa-1: Pankreas Kistik Lezyonların Yönetimi

                                                     Göksel BENGİ

                                     Masa-2: Pankretit Sonrası Gelişen kist/WON'un Endoskopik Yönetimi

                                                     Hüseyin ATASEVEN

                                     Masa-1: Kronik Pankreatitli Olguda ERCP

                                                     İrfan KORUK

                                     Masa-2: Zorlu Biliyer Kanülasyon

                                                     Oğuzhan ÖZTÜRK, Emine KÖROĞLU

                                     Masa-1: Biliyer Biliyer Darlıkların Tanı ve Yönetimi

                                                     Erkan PARLAK

                                     Masa-2: Kolanjioskopi (Boston Scientific Sponsorluğunda Gerçekleştirilecektir)

                                                     Hakan ŞENTÜRK  

12:15-12:30                Tartışma

                                                       

12:30-13:00                Öğle Yemeği

13:00-13:30                Uydu Sempozyumu 2 - NovoNordisk

                                     FARKLI BAKIN FAZLASINI GÖRÜN

                                     Gastroenterolog Gözüyle Obezitenin İlaçla Tedavisi

                                     Moderatör: Ümit AKYÜZ

                                     Konuşmacı: Fehmi ATEŞ

13:30-15:30                Canlı Endoskopi - 2

                                     Sadettin HÜLAGÜ, Hasan ÖZKAN, Ahmet BEKTAŞ, Oğuzhan ÖZTÜRK

                                        

                                     Masa-1: Tünel Yöntemi ile Submukozal Kitle Çıkarılması (STER)

                                                     Erdem AKBAL

                                     Masa-1: Gastrik ESD

                                                     Erkin ÖZTAŞ

                                     Masa-2: Hibrit ESD

                                                     Fatih ASLAN

                                     Masa-2: EMR

                                                     Mehmet İBİŞ

15:30-16:00                Tam Kat Rezeksiyon Tekniği

                                     Karel CACA (Heilderberg University)                                                     

16:00-16:15                Kahve Arası

16:15-18:00                Canlı Endoskopi - 3

                                     Ayhan Hilmi ÇEKİN, Mehmet DEMİR, Hilmi ATASEVEN                                                                   

                                     Masa-1: Endoskopik Fundiplikasyon

                                                     Cengiz PATA, Ümit AKYÜZ

                                     Masa-2: Luminal Obstruksiyonda Yönetim ve Stentleme

                                                     Yücel ÜSTÜNDAĞ

18:00-18:30               İBH'da Zorluklar

                                     Mehmet ARHAN

                                     Balon Dilatasyonu ve Darlıklara Yaklaşım

                                     Özlen ATUĞ

                                                                                                                     

18:30-19:00                Uydu Sempozyumu 3 - Eczacıbaşı

                                     5 ASA Preparatlarının İBH Tedavisinde Kullanımı

                                     Mehmet ARHAN

9 Ekim 2021, Cumartesi

08:30-12:00                IDEN TURKEY

                                     (Joint Meeting of TUSGE, KSGE ve TGD)

                                     Cengiz PATA,  Joo Young CHO,  Halis ŞİMSEK

                                     Opening Ceremony

                                      

                                     Cengiz PATA

                                     President of Turkish Society of

                                     Gastrointestinal Endoscopy

                                     Joo Young CHO

                                     President of Kore Society of

                                     Gastrointestinal Endoscopy

                                     Birol ÖZER

                                     President of Turkish Society of

                                     Gastroenterology

                                     Ümit AKYÜZ

                                     Chairmen of the Congress

     08:30-08:50            Solution of Difficult Situation of Colorectal ESD-IBD?

                                     Dong Hoon YANG

     08:50-09:10            Different Way of The Colonic ESD

                                     Fatih ASLAN

     09:10-09:30           Role of Colon Capsule Endoscopy and Balloon
                                     Assisted Colonoscopy for Difficult Colonoscopy

                                     Hyun Joo JANG

     09:30-09:50            EUS Guided Gastrojejnostomy

                                     Hakan ŞENTÜRK

     09:50-10:10            What's the Hurdle & Up-to-Date Development in AI Korea?

                                     Chang Seok BANG

10:20-10:40                Kahve Arası

10:40-12:00                IDEN TURKEY

                                     (Joint Meeting of TUSGE, KSGE ve TGD)

                                     Hyung Kil KİM, Müjde SOYTÜRK, Yüksel GÜMÜRDÜLÜ

     10:40-11:00            ERCP in Surgically Altered Anatomy;
                                     Duodenoscope and Balloon Enteroscope

                                     Min Jae YANG

   

     11:00-11:20            Tratment of GAVE Endoscopically in

                                     Chronic Liver Disease

                                     Tuğrul PÜRNAK

     11:20-11:40            Gastroparesis – G  Poem Experiences in Korea

                                     Jin Seok JANG

     11:40-12:00            POEM and a Comlications:

                                     GERD  in Turkey

                                     Gürhan ŞİŞMAN

11:00-12:30                Sözlü Bildiriler (B Salonu) Bildirilere Ulaşmak İçin Tıklayınız

                                     Emine KÖROĞLU, Mehmet ARSLAN, Arif Mansur ÇOŞAR

     11:00 – 11:09      SS-01 / Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopide Saptanan Subepitelyal Lezyonların Endoskopik                                        Ultrasonografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

                                  Volkan Gökbulut, Batuhan Başpınar, Ömer Öztürk  

 

     11:09 – 11:18      SS-02 / Helicobacter Pylori Tanısında endoskopik mide biyopsisinin standartizasyonu

                                  Mehmet Mustafa Altıntaş

 

     11:18 – 11:27      SS-03/ Pankreatik sıvı kollekisyonu tedavisi: Endosonografi veya Duodenoskopi. Tek Merkez                                                Deneyimi

                                  Süleyman Günay, Abdullah Özgür Yeniova

 

     11:27 – 11:36      SS-04 / Pediatrik karaciğer transplantasyonu sonrası gelişen bilyer komplikasyonların                                                          endoskopik tedavisi: tek merkez deneyimi

                                  Çağdaş Erdoğan, Muhammed Bahaddin Durak, Bülent Ödemiş

 

     11:36 – 11:45      SS-05 / Kapsül Endoskopide Kullanılan Bağırsak Hazırlık Solusyonlarının Gastrik Transit Zamanı                                        Üzerine Etkisi

                                  Fatma Ebru Akın 

     11:45 – 11:54      SS-06 / Özefagojejunostomi kaçaklarına endoskopik stentleme deneyimimiz

                                  Özgül Düzgün, Emre Furkan Kırkan, Murat Kalın, Ömer Faruk Özkan

 

     11:54 – 12:03      SS-07 / Duodenogastrik Reflü Helicobacter Pylori Varlığını Etkilememektedir

                                  Deniz Güzey, Yasir Musa Kesgin, Sezer Bulut, Damlanur Sakız, Zehra Sibel Kahraman

     

     12:03 – 12:12      SS-08 / Duodenogastrik Reflü’nün Endoskopik Tespiti, Ösofagogastroduodenoskopinin Uygulama                                      Zamanından Etkilenmemektedir

                                  Deniz Güzey, Yasir Musa Kesgin, Sezer Bulut, Mehmet Karabulut

 

     12:12 – 12:21      SS-09 / Endoskopik Mide Botoksu Uygulama Sonuçlarımız

                                  Mehmet Mustafa Altıntaş

12:00-13:00                Öğle Yemeği

13:00-13:30                Uydu Sempozyumu 4 - Bilim İlaç

                                     Yeni Jenerasyon PPİ’nin Yarattığı Klinik Farklar; Yüksek Etki, Düşük Etkileşim

                                     Taylan KAV

                                     

13:30-14:30                Endosonografik Ultrason Aracılı Girişimsel İşlemler

                                     Dilek OĞUZ, Mehmet CİNDORUK, Ahmet AYDIN

                                                                                             

     13:30-13:50            EUS aracılı ERCP (EUCRP)

                                     Bahattin ÇİÇEK

     13:50-14:10            EUS Aracılı Gastroenterostomi

                                     Fatih ALBAYRAK

     14:10-14:30            Pankreatik Disconnected Duct

                                     Emrah ALPER

14:30-15:10                Obezite Paneli

                                     Ramazan İDİLMAN, Zeki KARASU

     14:30-14:50            Obezitede Endoskopik Tedavi İçin

                                     Doğru Hasta Seçimi

                                     Zahide ŞİMŞEK

     14:50-15:10            Obezitenin Endoskopik Tedavisi

                                     Kamil ÖZDİL

15:10-15:30                Kahve Molası

15:30-16:00                Uydu Sempozyum 5 - Medtronic

                                     Kapsül Enteroskopi

                                     Christiano SPADA (Gemelli University, Rome)

16:00-17:00                İBH ve Endoskopi

                                     Ülkü DAĞLI, Ahmet TEZEL, Mehmet ARHAN

     16:00-16:20            İBH da Endoskopik Skorlama Sistemleri 

                                     Tarkan KARAKAN

     16:20-16:40            Displazi Taramasında Kromoendoskopinin Yeri

                                     Aliye SOYLU           

  

     16:40-17:00            Konfokal Lazer Endomicroscoplar İBH da

                                     Tedavi Hedeflerini Ne Kadar Değiştirir?

                                     İsmail Hakkı KALKAN

17:00-18:00                İBH ile İlişkili Komplikasyonların Yönetimi  

                                     Sabahattin KAYMAKOĞLU, Orhan SEZGİN, Öykü Tayfur YÜREKLİ

     17:00-17:20            İBH'da Endoskopik Strikturotomi

                                     İbrahim HATEMİ

     17:20-17:40            Displastik Lezyonların ablasyonu

                                     Mehmet BEKTAŞ

     17:40-18:00            Tartışma           

18:00-19:15                Biyolojik Ajan kullanan İBH Hastalarında

                                     Güncel  Takip ve Yönetim

                                     Aykut Ferhat ÇELİK, Filiz AKYÜZ

     18:00-18:20            Klinik ve Biyoşimik

                                     Yusuf ERZİN

     18:20-18:40            Görüntüleme

                                     Osman ERSOY

     18:40-19:00            Kapsül Enteroskopi ve Gelecekte Ne Var?

                                     Aslı ÖRMECİ

     19:00-19:15            Tartışma

19:15-20:00                Kapanış Töreni

bottom of page