top of page

Komite ve Kurullar

6. GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ GÜNLERİ

DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ümit Akyüz

Kongre Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Mehmet Arhan

Prof. Dr. Fatih Tekin

Kongre Sekreteri

Prof. Dr. Erkin Öztaş

Prof. Dr. Hüseyin Ataseven

Prof. Dr. Hakan Dursun

Prof. Dr. Burçak Kayhan

Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu

Prof. Dr. Mehmet Yalnız

Uzm. Dr. Mehmet Köroğlu

Dr. Öğr. Üyesi Bilger Çavuş

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Erdem Akbal

Prof. Dr. Sadettin Hülagü

Prof. Dr. Taylan Kav

Prof. Dr. Kamil Özdil

Prof. Dr. Ömer Özütemiz

Prof. Dr. Murat Saruç

Prof. Dr. Hakan Şentürk

Doç. Dr. Fatih Aslan

bottom of page